Iniciem l’ampliació i reforma integral del Bloc Quirúrgic de l’Hospital Residència Sant Camil

| Hospital Residència Sant Camil

El Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf (CSAPG) inicia l'ampliació i reforma integral del Bloc Quirúrgic de l'Hospital Residència Sant Camil (HRSC). L'obra suposa una ampliació de més del 60% de la superfície actual de l'àrea, passant de 540 m2 a 880 m2. L'obra tindrà una durada de 12 mesos aproximadament i estarà finançada en el Pla d'Inversions Pluriennal del Servei Català de la Salut.

Aquesta reforma té diversos objectius: millorar el confort dels pacients i professionals,  modernitzar, actualitzar i adequar els espais a les necessitats actuals del servei i renovar les instal·lacions tècniques de climatització, elèctriques, comunicacions, protecció contra incendis i gasos medicinals.

Actualment, aquesta àrea disposa de 3 quiròfans on es realitza l'activitat quirúrgica programada i urgent. L'espai s'ha anat reformant, ampliant i adaptant a les necessitats assistencials des de la seva creació fa més de 30 anys. L'increment de més d'un 6% de l'activitat quirúrgica durant els darrers 5 anys, l'augment demogràfic de la regió i de l'esperança de vida prevista a curt-mig termini, l'increment de la complexitat de les intervencions i de la cartera de serveis, la necessitat de disminuir les llistes d'espera o l'increment de l'activitat urgent (que resta espai a l'activitat programada), són les motivacions principals per les que es realitza aquesta reforma del bloc quirúrgic de l'HRSC.

L'execució de l'obra es realitzarà en 5 fases per adaptar l'activitat a l'avançament de la reforma i l'ocupació dels espais. Durant aquest període, l'activitat quirúrgica s'assegurarà gràcies a la coordinació entre tots els centres del CSAPG, ja que es tracta d'una àrea que no pot aturar el seu funcionament.

El nou Bloc Quirúrgic de l'HRSC incorporarà 2 nous quiròfans, una àrea de reanimació amb capacitat per a 10 pacients i una zona d'esterilització de dimensions òptimes per l'activitat desenvolupada. A més, s'adequarà l'accés al vestuari per a pacients i es milloraran les zones de treball dels professionals i el magatzem d'aparells electromèdics.

Avui 27 de juny s'ha presenta el projecte als membres del Consell Rector del CSAPG, amb la presència de la direcció de l'entitat. També han assistit a l'acte la Sra. Blanca Muntané, directora del Sector Sanitari Alt Penedès Garraf i Sector Sanitari Àmbit Metropolità Sud i el Sr. David Alquézar, delegat del govern Vegueria Penedès.

Pla de remodelació i ampliació d'infraestructures del CSAPG

La reforma del Bloc Quirúrgic de l'HRSC està emmarcada dins del Pla de remodelació i ampliació d'infraestructures del Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf 2023-2030.

Aquest Pla té com a objectiu recuperar l'obsolescència històrica acumulada, ampliar i reordenar espais per adaptar-los al creixement demogràfic i a l'increment de la cartera de serveis assistencials, recerca i docència, i adaptar les infraestructures a l'eficiència energètica, de seguretat i tecnològica de tots els edificis.

L'import total de les inversions previstes dins d'aquest Pla 2023-2030 és de 82 milions d'euros, pel qual en una primera fase, fins al 2027, el Govern de la Generalitat preveu aprovar un finançament plurianual de 42 milions d'euros.

Com a continuació del projecte de reforma i ampliació integral del Bloc Quirúrgic, pel que fa a l'HRSC, està previs al llarg dels propers anys està prevista l'ampliació de l'edifici d'Hospitalització i l'àrea de Consultes Externes com a projectes a destacar dins d'aquest pla pluriennal.