El Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf inicia un projecte per millorar l’experiència dels pacients durant l’atenció als seus centres

| CSAPG

El Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf (CSAPG) inicia un projecte per millorar l'experiència del pacient durant l'atenció que se li ofereix als seus centres: l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès (HCAP), l'Hospital Residència Sant Camil (HRSC), l'Hospital Sant Antoni Abat (HSAA) i el Centre de Rehabilitació (CRHB). Es tracta d'una metodologia de treball que té com a objectiu incorporar l'experiència de les persones usuàries per poder implantar millores en els diferents àmbits d'atenció.

En la primera fase d'aquest projecte s'han creat diversos grups de treball formats per pacients i professionals multidisciplinaris del CSAPG: un per la millora de l'accessibilitat telefònica al CSAPG, un altre per la millora de l'atenció als Serveis d'Urgències i un últim per dissenyar el nou Servei de Diàlisi de l'HCAP i adequar el Servei de Diàlisi de l'HSAA.
 

Com funcionen els grups de treball d'aquests projectes?

Es realitzen entrevistes individuals i grups focals conduits per professionals experts, on les persones usuàries aporten la seva vivència i percepció respecte a l'atenció rebuda al CSAPG. En un següent pas i conjuntament amb els professionals, s'identifiquen les necessitats no cobertes i es determinen quines accions s'han de dur a terme per millorar la seva experiència com a usuaris dels nostres centres.

Per dinamitzar les sessions s'utilitzen qüestionaris, mapes y maquetes que ajuden tant als pacients com als professionals a compartir la seva experiència i posar en comú com millorar l'atenció.
 

Enquesta oberta al públic

Per tal de què més gent pugui fer arribar la seva opinió i comptar amb més propostes de millora, el CSAPG posa en marxa un qüestionari sobre l'accessibilitat telefònica dels seus centres, en el que hi pot participar qualsevol persona interessada.

Tot i que s'ha començat a incorporar l'experiència del pacient amb l'estudi d'aquests temes, està previst anar incorporant la percepció de totes les persones usuàries a tots els aspectes relatius a l'atenció al pacient.  Es tracta d'una nova manera de treballar que té com a objectiu apropar l'hospital a la seva població de referència fent-la partícip de la creació de millores a implementar.