Avui celebrem el Dia Mundial del Medi Ambient!

| CSAPG

Avui, 5 de juny, es celebra el Dia Mundial del Medi Ambient. Enguany, la ONU ha posat en marxa la campanya #UnaSolaTierra amb l'objectiu de conscienciar sobre les tres crisis (el clima, la pèrdua d'hàbitat i la contaminació) i fomentar la celebració, protecció i restauració del planeta.

El Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf, a més de vetllar per la cura dels pacients, ens comprometem amb la societat i vetllem per la cura del medi ambient implantant mesures que contribueixen i promouen l'estalvi i eficiència energètica.

Des del 2017, hem posat en marxa un seguit d'accions per reduir la demanda d'energia, ser més autosuficients amb la instal·lació d'energies renovables, reduir les emissions del CO2 a l'atmosfera, renovar els equips menys eficients energèticament i generar estalvi.
 

Quines són?

  • Remodelació i substitució d'instal·lacions de producció de calor

S'han substituït les calderes existents per calderes de condensació, amb l'objectiu de millorar el rendiment global dels equips de producció de calor.

  • Substitució de lluminàries per tecnologia LED

S'han substituït els tubs fluorescents i les làmpades halògenes i d'incandescència d'aquelles àrees i serveis dels centres amb més hores de funcionament. En total s'han instal·lat més de 3.000 punts de llum LED entre els tres hospitals del Consorci.

  • Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques

Aprofitament de l'energia del sol instal·lant plaques solars a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, amb una potència total de 20KW. L'objectiu és ser més autosuficients.

  • Instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics

​​​​​​​Aquest servei és gratuït tant per usuaris externs com per treballadors i fomenta la mobilitat sostenible. Comptem amb 8 punts de recàrrega: 4 a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès i 4 a l'Hospital Residència Sant Camil.

  • Instal·lació de fonts daigua per substituir l'aigua embotellada

​​​​​​​S'han deixat de generar residus de més de 50.000 ampolles de plàstic a l'any.

  • Ús de bosses de paper reciclat

​​​​​​​S'ha estalviat la utilització anual de 25.000 bosses de plàstic pel lliurament de medicació ambulatòria.

  • Substitució de culleres de plàstic per pals de fusta

​​​​​​​S'ha eliminat l'ús anual de 120.000 culleres de plàstic.

  • Eliminació de les estovalles de paper per les safates de la cafeteria

​​​​​​​S'ha eliminat l'ús de més de 65.000 estovalles a l'any.

  • Promoció d'un 50% de fonts d'origen renovable

​​​​​​​Les empreses subministradores d'electricitat dels nostres centres es comprometen a que un 50% de les fonts d'energia que rebem siguin d'origen renovable.
 

Totes aquestes accions s'han dut a terme garantint la funcionalitat dels edificis i el confort dels treballadors, usuaris i pacients dels nostres centres. El Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf continuarem implantant noves mesures que contribueixin a ser més sostenibles i millorar el medi ambient.

Altres entrades

Plaques solars fotovoltaiques

Punts de recàrrega de vehicles elèctrics