Formem part del projecte “Garraf, comarca cuidadora” impulsat pel Consell Comarcal d'aquest territori

| CSAPG

Neix "Garraf, comarca cuidadora", un projecte col·lectiu que aplega, per primera vegada, administracions, universitats, entitats i agents socials i econòmics i que converteix les cures en un dels eixos centrals del desenvolupament comarcal.

 El Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf (CSAPG) forma part d'aquesta iniciativa amb el projecte "eResidence", que té com a objectiu millorar l'atenció sanitària del col·lectiu de gent gran que viu a les residències de la comarca del Garraf.

Jornada "Garraf, comarca cuidadora"

El passat divendres 27 de maig es va celebrar la jornada de treball "Garraf, comarca cuidadora", amb un doble objectiu: analitzar les necessitats actuals i futures del territori pel que fa a l'atenció social i sanitària a les persones grans, dependents, amb problemes de salut mental o amb diversitat intel·lectual (entre altres), i establir una xarxa de treball conjunt que permeti millorar-ne la qualitat de vida, l'autonomia i l'atenció que se'ls dona des de les institucions.

L'acte va reunir una cinquantena de professionals dels sectors social i sanitari, així com representants de les màximes institucions del país (Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, els sis ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal del Garraf), universitats, empreses, entitats i agents socials i econòmics.

Xarxa pionera de treball cooperatiu

Aquesta xarxa pionera de treball cooperatiu es va iniciar el 2018 gràcies a la consecució d'uns fons europeus i a l'acord entre el Consell Comarcal del Garraf i els sis ajuntaments de la comarca (Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes, Sitges, Cubelles, Olivella i Canyelles). La suma d'esforços va cristal·litzar en el projecte Envelliment Actiu, Saludable i Dependència, que actualment es troba en la seva segona fase (De la teoria a la pràctica) i que va comptar amb la participació del CSAPG; la Universitat Politècnica de Catalunya de Vilanova i la Geltrú; l'Institut de Robòtica per a la Dependència, especialitzat en recerca tecnològica; la Fundació Ave Maria de Sitges, dedicada des de fa dècades a l'atenció a la dependència; i l'agència d'innovació pública Neàpolis.

La cooperació entre institucions al llarg d'aquests quatre anys ha donat com a resultat importants èxits que són la llavor del projecte "Garraf, comarca cuidadora", alguns dels quals ja s'estan aplicant al dia a dia de les persones vulnerables.

El CSAPG centra els seus esforços en la prevenció amb l'objectiu que l'evolució de la piràmide poblacional (que suposarà un increment important de persones grans i dependents en un futur proper a la comarca) no suposi el col·lapse del sistema sanitari. En paral·lel, treballen en la implementació de serveis als domicilis de les persones, per evitar els ingressos i els desplaçaments, i en la integració dels serveis sanitaris, per una banda, i social, per l'altra.

La Fundació Ave Maria, ha desenvolupat la plataforma informàtica Never Alone que, per una banda, coordina els diferents serveis (socials, sanitaris, judicials, comunitaris o familiars, entre altres) que necessita una persona amb dependència des del seu domicili i, per l'altra, monitoritza la seva situació (de salut o social) per detectar canvis i actuar el més aviat possible. Aquest sistema ja s'està aplicant a col·lectius de Sant Pere de Ribes i està a punt d'expandir-se a altres municipis.

Per la seva banda, l'Institut de Robòtica per a la Dependència ha desenvolupat una solució robòtica per als centres sociosanitaris que automatitza funcions com ara el buidatge de la brossa i els trasllats de la roba o el menjar, fet que permet als centres destinar més temps a la cura de les persones.

La UPC de Vilanova i la Geltrú, desenvolupa actualment una aplicació dissenyada per detectar la fragilitat en els estadis primerencs de l'envelliment, per tal de poder actuar i allargar el temps de bona salut i que el temps de dependència o de mala salut (que actualment és de 19 anys de mitjana) sigui més curt.

Finalment, l'agència d'innovació pública Neàpolis va crear un laboratori ciutadà en el qual van poder participar persones usuàries, expertes de l'àmbit social i de la salut i emprenedores. Després de detectar les necessitats existents, l'agència va engegar un programa d'acompanyament emprenedor que va finalitzar amb al creació d'una start-up que, a través d'una aplicació, vol optimitzar el servei d'atenció primària. Actualment, Neàpolis treballa en aplicar solucions relacionades amb la realitat immersiva.

Altres entrades

Projecte impulsat pel Consell Comarcal del Garraf, amb l'objectiu de posicionar la comarca del Garraf al capdavant en les cures i l'atenció a les persones