Convocatòria de concurs de mèrits per a la provisió de 5 llocs de treball d'Infermer/a amb especialitat Obstètrico-Ginecològica

| Treballa amb nosaltres

El Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf ha obert el concurs de mèrits per a la provisió de 5 llocs de treball d'Infermer/a amb especialitat Obstètrico-Ginecològica en règim de contractació laboral indefinida. Consulta aquí tota la informació. 

Període de presentació de candidatures i documentació: 30 dies naturals, comptats a partir del dia següent a la publicació del present anunci.

Presentació de la sol·licitud i la documentació: convocatories@csapg.cat