Instal·lat l’equip de Ressonància Magnètica a l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès

| CSAPG

L'equip de ressonància magnètica (RM) ja està instal·lat al Servei de Diagnòstic per la Imatge de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès. Una instal·lació que es va dur a terme aquest passat diumenge 15 de maig. A causa de les dimensions de l'equip, es va haver de reorganitzar tant l'accés dels pacients com els circuits dels professionals de l'interior del centre.

Durant dos mesos, s'han realitzat obres d'adequació de l'espai per poder acollir aquest nou equipament a l'HCAP. El seu funcionament es preveu cap a principis del proper mes de juny. Amb una inversió de més d'1 milió d'euros, el Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf té l'objectiu d'apropar els serveis als pacients del territori i mantenir una evolució constant en la innovació tecnològica.

L'adquisició d'aquesta nova RM permetrà la realització d'aquestes exploracions als pacients de l'Alt Penedès, tant hospitalitzats com ambulatoris, evitant el desplaçament dels mateixos a l'Hospital Residència Sant Camil.

Aquest equip també augmenta el confort del pacient a l'hora de realitzar-se l'estudi, ja que disposa d'un tub ampli amb l'objectiu de disminuir la claustrofòbia i la necessitat de sedació anestèsica. Incorpora, a més, els últims avenços tecnològics, els quals suposen una millora global en la qualitat i el temps de realització dels estudis i és respectuós amb el medi ambient, perquè és l'equip que utilitza menor quantitat d'heli del mercat.

Fins ara, a l'àmbit territorial del CSAPG, es disposava d'un sol equip de ressonància magnètica ubicat a l'Hospital Residència Sant Camil per atendre a una població de més de 250.000 habitants. La demanda d'exploracions de RM s'ha incrementat en els darrers anys i s'espera que aquest augment constant continuï degut a la major indicació d'estudis de RM per tal d'evitar l'exposició a radiacions ionitzants dels pacients, segons la recomanació de les societats científiques i de la normativa europea sobre la utilització de radiacions ionitzants (Euratom).