Nova normativa d'accés d'acompanyants i visites

| CSAPG

El proper dilluns 16 de maig el CSAPG començarà a aplicar-se la nova normativa d'acompanyants i de visites als nostres centres. Una nova normativa que estarà subjecta a possibles canvis, tenint en compte la pandèmia de la Covid-19 o d'altres que podrien comportar restriccions que es determinarien en cada moment, en funció de la fase de la pandèmia.

Àrea d'hospitalització

 • Hospitalització convencional. 1 acompanyant, 24 hores, si així ho desitja el pacient, més 2 visites en horari de 17 a 19h. Aquesta norma s'aplicarà també a l'hospitalització de l'Àrea d'Obstetrícia i Postpart, tenint en compte que l'acompanyant haurà de ser sempre el mateix durant l'estada a aquest bloc.
   
 • Àrees amb accés restringit per necessitats del pacient (UCI, semi crítics). Es permet la presència d'un acompanyant referent, que és la persona que podrà estar amb el pacient de manera continuada durant 24 hores, sempre que aquest estigui d'acord. Com a màxim es designaran 2 acompanyants referents, però dins del box només podrà estar 1. Per a la resta de visitants es mantindran els horaris habituals de visita: de 12.30 a 13.30h, i de 18.30 a 19.30h. Les visites seran de 2 persones. No hi podran haver intercanvi de visitants en els horaris establerts.

Àrea Sociosanitària

 • Es permet la presència d'un acompanyant en horari de 8 a 20h i 2 visites en horari de 17 a 19h.
   

Urgències

 • Es recomana que el pacient autònom entri sol al box i que 1 familiar/acompanyant s'esperi a la sala d'espera. Es permetrà l'entrada d'un acompanyant en els pacients titulars de TSI Cuida'm, els menors i les persones dependents (limitacions funcionals motrius o cognitives) i amb les persones més grans de 70 anys; i sempre que l'equip assistencial ho consideri oportú. Aquesta norma també s'aplica en el cas de les urgències ginecològiques. En el cas de les urgències obstètriques, sempre es permetrà l'accés d'un acompanyant si la persona que es visita ho autoritza.
   

Bloc quirúrgic

1 acompanyant que podrà esperar a la sala d'espera.

En el cas dels pacients intervinguts per CMA a l'HCAP i HRSC, el familiar pot acompanyar el pacient fins l'entrada al bloc quirúrgic. Posteriorment, la infermera el trucarà quan hagi finalitat la cirurgia i el tornarà a trucar quan pugui anar a buscar el seu familiar. Es recomanable que el familiar no esperi a la sala d'espera per evitar l'acumulació de persones.

En el cas dels pacients intervinguts per CMA a l'HSAA, el familiar pot acompanyar el pacient i esperar a la sala d'espera fins que acabi la cirurgia. Pot estar amb ell a l'àrea de CMA fins el moment de l'alta.

Àrea Ambulatòria

 • Proves diagnòstiques. Es recomana 1 acompanyant, si és imprescindible per les condicions del pacient, o per les característiques de la prova.
 • Primeres visites i visites successives. Es recomana 1 acompanyant, si és imprescindible per les condicions del pacient, o per les característiques de la visita. També en el cas de CCEE de ginecologia.
 • En el cas de les CCEE d'obstetrícia i ecografies, sempre es permetrà la presència d'un acompanyant.

IMPORTANT! Serà necessari anar identificat amb la targeta d'acompanyant/visitant per poder accedir a l'Àrea d'Hospitalització, ja sigui d'aguts o sociosanitària.