Nou sistema de senyalització a l’Hospital Residència Sant Camil

| Hospital Residència Sant Camil

El Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf ha posat en marxa un nou sistema de senyalització a l'Hospital Residència Sant Camil, amb l'objectiu de facilitar l'orientació de les persones usuàries i professionals que transiten el centre. Per ara, aquest sistema només s'aplica a l'HRSC però està previst que s'estengui a tots els centres del CSAPG.

El projecte ha estat dut a terme per l'empresa CHISPUM i ha estat impulsat pel Departament d'Innovació i el Departament d'Infraestructures i Serveis Generals del CSAPG. La instal·lació ha tingut una durada d'un mes.
 

Divisió en blocs: diferents colors i lletres

Donat que l'HRSC ofereix nombrosos serveis, aquest nou sistema de senyalització ha dividit el centre en diversos blocs i s'ha associat un color i una lletra a cada un d'ells per tal que els usuaris els puguin identificar fàcilment.

S'utilitza el doble codi, cromàtic i alfabètic, per garantir que aquelles persones amb dificultats visuals puguin seguir també les indicacions.
 

Circuits

Les persones usuàries, quan accedeixin al centre, hauran de treure un tiquet de la màquina expenedora, el qual els indicarà el bloc i la consulta a la que han de dirigir-se.

A l'entrada del centre hi ha un directori on es troba indicat en quin bloc està cada servei, i així les persones usuàries només han d'anar seguint les indicacions pel color i la lletra.
 

Millora de l'experiència de les persones usuàries

Aquest nou sistema de senyalització s'estableix dins del marc de l'estratègia de millora de l'experiència de les persones usuàries. L'antiga senyalització que hi havia al centre no facilitava l'orientació i estava, en gran part, obsoleta.

Amb les noves instal·lacions es pretén optimitzar els fluxos de persones, establir circuits més entenedors i actualitzar i millorar l'aparença del centre.