El CSAPG incorpora un nou servei: la càpsula endoscòpica

| CSAPG

El CSAPG ha incorporat un nou servei: la càpsula endoscòpica. Es tracta d'un procediment endoscòpic que permet estudiar el budell prim. Fins ara, els pacients s'havien de desplaçar a altres centres de referència. Els de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, a l'Hospital de Bellvitge, i els de l'Hospital Residència Sant Camil, al de Terrassa. Actualment, aquests pacients ja estan sent atesos a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès.

Aquesta càpsula és una de les principals tècniques disponible actualment per a l'estudi de les malalties del budell prim. La Unitat de Digestiu del CSAPG ja ha començat ha fet les primeres exploracions:

  • El pacient només s'ha de prendre aquesta càpsula, que es connecta per radiofreqüència a una gravadora situada en un cinturó que es col·loca al pacient.
  • Durant 8 hores, la càpsula enregistra imatges del seu pas pel tub digestiu.
  • Després, aquestes imatges es transfereixen a un ordinador on són tractades per un software específic. Els professionals disposen d'un estudi complert dels trams de budell prim no accessibles per endoscòpia convencional, que a més a més, és més fisiològic al no insuflar aire i produir menys artefactes.
  • Una vegada feta la revisió de les imatges s'envia un informe amb el resultat de la prova a les estacions de treball clínic de cada centre i a la història clínica compartida.

En determinats pacients, però, cal realitzar prèviament un estudi endoscòpic i s'ha d'administrar una càpsula reabsorbible, per assegurar l'absència d'àrees d'estenosi on la càpsula endoscòpica pugui quedar retinguda.