La primera reunió del Consell Rector materialitza formalment la fusió del Consorci Sanitari Alt Penedès i el Consorci Sanitari Garraf

Primera reunió del consell rector CSAPG - Consorci Sanitari Alt Penedès - Garraf

Es culmina el procés de fusió dels dos Consorcis aprovat pel Govern de la Generalitat el passat mes febrer.

El dia 1 de març es va reunir per primera vegada el Consell Rector com a màxim òrgan de govern del Consorci Sanitari Alt Penedès i Garraf. D’aquesta manera es culmina el procés de fusió dels dos Consorcis aprovat pel Govern de la Generalitat el passat mes febrer.

El Consell Rector el formen persones representants de les entitats consorciades: el Servei Català de la Salut, l’Institut Català de la Salut, el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, el Consell Comarcal del Garraf, l’Ajuntament de Vilafranca, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

Les principals funcions del Consell Rector són l’orientació general de les activitats del Consorci dins dels objectius estatutaris de l’Entitat i la consegüent aprovació dels plans d’actuació. Totes aquestes actuacions van dirigides a millorar l’accessibilitat i garantir una millor atenció sanitària.

També, es treballarà amb la visió d’impulsar actuacions dirigides a atraure els millors professionals per les noves oportunitats que es puguin generar i ésser més actius per fidelitzar els actuals professionals. Per això, serà necessari crear sinergies i oferir carreres professionals adequades a les expectatives assistencials i docents.

Pel Consell Rector, aquesta nova etapa és un repte amb la mirada posada en el futur i assumint el compromís de millorar dia a dia.