El projecte MoMoPa-EC, liderat per l’Àrea de Recerca del CSAPG, ha estat presentat al Congrés Mundial de Parkinson

L'esdeveniment es va celebrar a Kyoto el passat mes de juny

El passat 7 de juny de 2019 es va presentar el projecte MoMoPa-EC, liderat per l'Àrea de Recerca del CSAPG, al Congrés Mundial de Parkinson celebrat a la ciutat de Kyoto, Japó.

Aquest projecte es basa en un assaig clínic que testa l'eficàcia d'un sensor de Parkinson desenvolupat per l'Àrea de Recerca en col·laboració amb el Servei de Neurologia del CSAPG i la UPC. Aquest dispositiu monitoritza com es troben els pacients de Parkinson, i les dades que recull serveixen per adaptar millor la medicació que prenen.

L'assaig clínic es portarà a terme al llarg des anys 2019 i 2020 i hi participaran 60 neuròlegs de diferents hospitals que col·laboren en el projecte d'investigació, entre els quals es troben els millors experts en trastorns del moviment de Barcelona i Madrid.