Llistat provisional d'admesos/no admesos del concurs de mèrits per a la provisió de 9 llocs de treball d'administratiu/va

| Treballa amb nosaltres

Consulta aquí el llistat

Publiquem el llistat provisional d’admesos/no admesos del concurs de mèrits per a la provisió de 9 llocs de treball d’administratiu/va al Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf. 

Consulta aquí el llistat:

Els candidats/es exclosos/es disposaran de 10 dies hàbils, comptats a partir del dia següent a la data de publicació de l'esmentada llista, per a l'esmena i presentació de possibles al·legacions.

La manca d'esmena dins el termini i en la forma escaient donarà lloc a l'exclusió definitiva de l'aspirant.

La documentació corresponent s'haurà de presentar telemàticament al correu convocatories(ELIMINAR)@csapg.cat indicant:

  • Assumpte pel qual ens dirigim: Al·legacions convocatòria Oficial Administratiu
  • Dades personals del sol·licitant (nom i cognoms)
  • Enumeració detallada dels documents que s'adjunten

Termini de presentació d'al·legacions: 8 de març de 2022