Llistat provisional d’admesos i no admesos del Servei de Neteja

Consulta’l aquí

Publiquem el llistat provisional d’admesos i no admesos del Servei de Neteja de la convocatòria d’Oferta Pública pel CSAPG.

Consulta el llistat provisional:

Els candidats/es exclosos disposaran de 10 dies hàbils, comptats a partir del dia següent a la data de publicació de l’esmentada llista, per a l’esmena i presentació de possibles al·legacions.

La manca d'esmena dins el termini i en la forma escaient donarà lloc a l'exclusió definitiva de l'aspirant.

La documentació corresponent s’haurà de presentar telemàticament al correu convocatories(ELIMINAR)@csapg.cat, indicant a l’assumpte: Al·legacions convocatòria Servei de Neteja. Serà necessari incloure les dades personals del sol·licitant (nom i cognoms), i l’enumeració detallada dels documents que s’adjunten.