Llistat provisional de puntuació d’auxiliar d’infermeria convocatòria oferta pública

Consulta’l aquí

Publiquem els resultats provisionals obtinguts per les persones aspirants admeses que s’han presentat a la convocatòria externa del concurs de mèrits per a la provisió de 24 llocs de treball d’auxiliar d’infermeria del CSAPG.

Llistat provisional de puntuació d’auxiliar d’infermeria

Les persones aspirants disposaran de 10 dies hàbils, comptats a partir del dia següent a la data de publicació de l’esmentada llista, per a la presentació d’al·legacions.

Els aspirants que vulguin fer al·legacions hauran de sol·licitar cita prèvia mitjançant el correu convocatories@csapg.cat, indicant centre i torn en el qual poden assistir.

El període d'al·legacions romandrà obert fins el 17 de febrer 2022.