Les noves sales blanques del CSAPG, totalment preparades per gestionar els processos de preparació de medicaments

Aquests espais permeten reorganitzar processos del Servei de Farmàcia, unificar la fabricació de medicaments, adaptar les instal·lacions a la normativa vigent i augmentar la seguretat

Les noves sales blanques del Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf, una ubicada a l’Hospital Residència Sant Camil i l’altra a l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès, ja estan totalment preparades i en funcionament. Uns espais, que es van inaugurar el passat mes d’abril i agost, respectivament, que requerien d’una reforma per reorganitzar alguns processos del Servei de Farmàcia, unificar la fabricació de medicaments, adaptar les instal·lacions a la normativa vigent i augmentar la seguretat en la preparació de fàrmacs.

Una sala blanca és un espai on es preparen tractaments citostàtics, fàrmacs estèrils, nutricions parenterals i fórmules magistrals dirigits als pacients. Per això, està dissenyada especialment per limitar i controlar la concentració de partícules en suspensió a l’aire, els nivells de contaminació microbiana i mantenir les condicions ambientals controlades, per aconseguir la protecció i seguretat de les persones i protegir els productes fabricats d’una possible contaminació.

L’any 2021, al Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf, es van preparar en aquestes sales blanques un total de 14.000 medicaments estèrils i 2.500 fórmules magistrals.

Aquest projecte de reforma es va coordinar entre el Servei de Farmàcia i el Departament d’Infraestructures i Serveis Generals del CSAPG.

Sala blanca a l’Hospital Residència Sant Camil

La sala blanca de l’Hospital Residència Sant Camil consta de dues cabines i d’una sala central:

  • Cabina de fluxe laminar vertical: en aquest espai es manipulen els medicaments perillosos, per tant és molt important protegir al treballador.
  • Cabina de fluxe laminar horitzontal: en aquest espai es manipulen els preparats estèrils que no són perillosos.
  • Sala central: aquest espai està dissenyat pel condicionament del producte acabat.

En aquesta sala hi treballen 3 tècnics: un a cada cabina i el tercer donant suport als altres dos. 

Sala Blanca a l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès

La sala blanca de l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès no consta de cabines, ja que és on es preparen les fórmules magistrals i el reenvasat de medicaments, és a dir, els tractaments que no són estèrils. Per exemple, es preparen xarops o medicaments tòpics.

En aquesta sala hi treballa 1 tècnic.

La reforma

GRIFOLS ha estat l’empresa adjudicatària encarregada de l’execució de les obres, instal·lacions i equipament dels espais. La reforma ha tingut un import de 500.000 € i una durada de 6 mesos.

Els treballs es van realitzar en dues fases, primer a l’HRSC i després a l’HCAP, perquè durant tot el període es pogués continuar amb la producció de medicaments a l’altre centre.

A l’HRSC les obres han consistit en la construcció d’una sala blanca amb dues cabines per la preparació de medicació estèril i perillosa, les quals disposen de pre-sales, més una sala central pel condicionament del producte acabat. També s’han creat espais polivalents de treball pels tècnics i farmacèutiques i s’ha adequat el vestidor.

La sala blanca de l’HCAP disposa d’un espai de fabricació de medicaments no estèrils i un pel reenvasat, els quals disposen també de pre-sala, on els tècnics es posen els elements de protecció adequats, i d’una cambra frigorífica per l’emmagatzematge de la medicació. A més, s’ha millorat l’àrea de dispensació ambulatòria, incloent un espai de consulta.

Els nostres tècnics

L’Emi Picón i el Sergi Farreras, tècnics de Farmàcia de l’HRSC i l’HCAP, respectivament, expliquen que amb aquesta nova infraestructura han tingut certes dificultats, ja que han hagut de començar de 0: “Hem hagut d’establir una nova manera de treballar, uns nous circuits i uns horaris que ens marquen un contrarellotge”.

Tot i això, asseguren que amb aquesta nova infraestructura es treballa molt millor: “Hi ha molta més seguretat pel treballador, les condicions són les que han de ser i ho tenim tot més a mà i més controlat”.

A més, destaquen la importància de la comunicació amb aquesta nova manera de treballar: “És molt important perquè el circuit funcioni. Sempre ens coordinem entre els tres tècnics per qualsevol dubte que tenim”.

“Amb aquesta nova infraestructura hem optimitzat els recursos. S’han centralitzat els circuits en una ubicació per no haver d’estar fent tots el mateix”, expliquen.