L’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès instal·la un equip de Ressonància Magnètica

Comporta un salt qualitatiu en la dotació tecnològica al Servei de Diagnòstic per la Imatge

Avui s’inicien les obres per instal·lar un equip de Ressonància Magnètica (RM) on fins actualment hi havia el telecomandament al Servei de Diagnòstic per la Imatge de l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès.

Aquesta inversió de més d’1 milió d’euros respon a l’objectiu del Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf (CSAPG) d’apropar els serveis als pacients del territori i mantenir una evolució constant en la innovació tecnològica.

Les obres d’adequació de l’espai tindran una durada de dos mesos i un mes per a la instal·lació de l’equip, pel que a principis del mes d’abril, la RM ja estarà en funcionament.

Què implicarà aquesta nova adquisició?

L’adquisició d’aquesta nova RM permetrà la realització d’aquestes exploracions als pacients de l’Alt Penedès, tant hospitalitzats com ambulatoris, evitant el desplaçament dels mateixos a l’Hospital Residència Sant Camil.

Aquest equip també augmenta el confort del pacient a l’hora de realitzar-se l’estudi, ja que disposa d’un tub ampli amb l’objectiu de disminuir la claustrofòbia i la necessitat de sedació anestèsica. Incorpora, a més, els últims avenços tecnològics, els quals suposen una millora global en la qualitat i el temps de realització dels estudis i és respectuós amb el medi ambient, perquè és l’equip que utilitza menor quantitat d’heli del mercat.

Fins ara, a l’àmbit territorial del CSAPG, es disposava d’un sol equip de ressonància magnètica ubicat a l’Hospital Residència Sant Camil per atendre a una població de més de 250.000 habitants. La demanda d’exploracions de RM s’ha incrementat en els darrers anys i s’espera que aquest augment constant continuï degut a la major indicació d’estudis de RM per tal d’evitar l’exposició a radiacions ionitzants dels pacients, segons la recomanació de les societats científiques i de la normativa europea sobre la utilització de radiacions ionitzants (Euratom).

Contractació i finançament de l’equip

La contractació de les obres d’adequació dels espais, el subministrament i instal·lació de l’equip i el seu manteniment pels 10 anys posteriors al període de garantia, s’ha fet per procediment de licitació pública, treballant conjuntament el Servei de Diagnòstic per la Imatge, el Departament d’Infraestructures i Serveis Generals i la Unitat de Contractació del CSAPG.

PHILIPS ha estat l’empresa adjudicatària i la ressonància magnètica que s’instal·larà és el model INGENIA AMBITION X d’1,5 tesles, un equip d’alta gama i d’última generació amb tecnologia revolucionària, ja que no requereix de tub de quench perquè l’heli no s’evaporarà mai.

L’equip està finançat per la Unió Europea a través del Mecanisme de Recuperació i Resiliència – NextGeneration EU, un pla d’inversió en equips d’alta tecnologia del SNS del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d’Espanya.

Pel que fa al cost de les obres i la part no finançada de l’equip, l’assumeix el CSAPG en el pressupost d’inversions anuals assignat al centre, així com el manteniment posterior.

El Servei de Diagnòstic per la Imatge del CSAPG

El Servei de Diagnòstic per la Imatge és una àrea altament tecnificada amb una activitat anual de 180.000 exploracions.

Aquest equip de RM apropa el servei als pacients, reforçant i ampliant la qualitat del servei  i s’afegeix a la dotació d’equips que s’han renovat en els últims anys, com són els mamògrafs pels tres hospitals donats per la Fundació Amancio Ortega, l’ecògraf per l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès donat per la Fundació Família Torres, els equips de RX digital simple de l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès i l’Hospital de Sant Antoni Abat, els 2 arcs quirúrgics i el mini-arc quirúrgic de l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès i el portàtil de RX de l’Hospital Residència Sant Camil. Alguns d’ells, amb un percentatge del cost subvencionat a través del Programa Especial de Renovació Tecnològica del CatSalut.