Actualització de la normativa d’accés restringit d’acompanyants a hospitalització i sociosanitari de l’HCAP, l’HRSC i l’HSAA

Tenint en compte la situació actual de la pandèmia, comencen a aplicar-se noves restriccions als acompanyants

Actualitzem la normativa d'accés d'acompanyants a hospitalització i sociosanitari de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès,  l'Hospital Residència Sant Camil i l’Hospital Sant Antoni Abat. D’acord amb la situació actual de la pandèmia de la COVID-19, s’ha revisat la normativa vigent d’accés als centres del CSAPG, considerant les recomanacions del Catsalut.

Mesures bàsiques:

 • Distància de seguretat d’1.5 m
 • Control del flux de pacients i aforament dels espais
 • Higiene de mans i, sobretot, mascareta quirúrgica en tot moment.

Pel que fa a la presència d’acompanyants, s’autoritza un sol acompanyant per pacient i dia, durant els següents horaris, de dilluns a diumenge:

Hospital Comarcal de l'Alt Penedès

Aquesta normativa s'aplica a hospitalització d’aguts. Per evitar la coincidència d'acompanyants en les habitacions compartides, s'establiran horaris diferents pel llit A i B:

 • Llit A: a partir de les 12h fins les 14h
 • Llit B:  a partir de les 18.30 fins les 20.30h

Hospital Residència Sant Camil

Aquesta normativa s'aplica a hospitalització d'aguts i al sociosanitari. Per evitar la coincidència d'acompanyants en les habitacions compartides, s'establiran horaris diferents pel llit A, llit B i les habitacions individuals:

 • Llit A i habitacions individuals parells : a partir de les 15.30h fins les 17.30h
 • Llit B i habitacions individuals senars:  a partir de les 18h fins les 20h

Hospital Sant Antoni Abat

Aquesta normativa s'aplica al sociosanitari. Per evitar la coincidència d'acompanyants en les habitacions compartides, s'establiran horaris diferents pel llit A i llit B:

 • Llit 1 i habitacions individuals: a partir de les 15.30h fins les 17.30h
 • Llit 2:  a partir de les 18h fins les 20h

Si l’ingrés a l’habitació, urgent o quirúrgic, es produeix fora de l’horari de visites, es permetrà la presència d’un acompanyant uns minuts. Els acompanyants hauran de quedar-se dins l’habitació, evitant la circulació per l’hospital. La pernoctació està restringida a situacions excepcionals i caldrà autorització de l’equip assistencial.

En el cas de pacients COVID-19 continua la mateixa situació, és a dir, no s’autoritzen acompanyants. Es manté la informació a la família per via telefònica i l’oferiment de videotrucades.

Hi haurà tant un full informatiu per als pacients com per als acompanyants.

UCI

Podrà accedir un acompanyant de 12.30h a 13.30h, que inclourà la informació als familiars, i de 18.30h a 19.30h.

Urgències HSAA, HRSC i HCAP

S’autoritza un acompanyant per persona des de l’arribada i fins que ho consideri el metge o infermeria en els pacients de 70 anys o més i  situacions de procés de final de vida, pediàtrics,  menors, persones amb situacions de dependència, discapacitat o portadors de la targeta Cuida’m, i en general tots aquells en què es valori que la presència d’un acompanyant pot contribuir a una millor adaptació i tolerància a l’entorn hospitalari. Aquests acompanyants haurà d’anar identificats.

A la sala d’espera només hi podran restar pacients que estan esperant per ser visitats i el seu acompanyant. La resta s’haurà d’esperar al carrer o recomanar-los que marxin fins que rebin informació. Es recomana reforçar la freqüència d’informació a familiars.

Intervencions quirúrgiques HSAA, HRSC i HCAP

S’autoritza un acompanyant per pacient fins l’entrada a quiròfan, després haurà de marxar. Serà informat telefònicament quan es finalitzi la intervenció.

Consultes Externes, Gabinets diagnòstics, Hospital de Dia i Rehabilitació

No s’autoritza l’accés d’acompanyants.

Excepcions:

 • En els casos de menors, persones amb situacions de dependència, discapacitat, portadors de la targeta Cuida’m.
 • Especialitats que requereixin alguna excepcionalitat (colonoscòpies, gestants, ...)

En el cas de Rehabilitació, una vegada admesos al servei,  l’acompanyant haurà de marxar.

Accés a Cafeteria

El públic extern haurà d’aportar el certificat de vacunació.