La meva salut

Accedeix a la meva Salut

Sol·licitud canvi de professional sanitari o lliure elecció de centre

Sol·licitud canvi de metge

Sol·licitud voluntats anticipades

Sol·licitud voluntats anticipades model orientatiu

Sol·licitud modificació dades de contacte

Per modificar les dades personals podeu dirigir-vos presencialment al taulell del CAPI Baix-a-Mar presentant el document d'identitat i targeta sanitària (TSI). També podeu fer-ho a través del portal La Meva Salut a l'apartat de dades personals.

Sol·licitar Història clínica

Des de La Meva Salut es pot accedir i descarregar moltes de les dades sanitàries contingudes a la Història Clínica. En cas de necessitar dades que no apareguin a La Meva Salut, es poden demanar presencialment al CAPI presentant document d'identitat i targeta sanitària (TSI).

Per sol·licitar dades de la història clínica d'un/a menors d'edat serà necessari presentar el llibre de família i document d'identitat del representant legal.

Targeta sanitària europea

Targeta sanitària europea

TSI (Cuida'm)

Accedeix al TSI

Recollida de documentació

Si necessiteu algun tipus de documentació, podeu sol·licitar-la presencialment al taulell del CAPI Baix-a-Mar o descarregar-la a través del portal La Meva Salut a l'apartat eConsulta, que permet fer consultes sanitàries als professionals de salut, fer tràmits i enviar documents.

Informació baixa laboral IT

La baixa mèdica. Canal Salut