El Centre d'Atenció Primària Integral Baix-a-Mar és un centre de salut que destaca per:

Missió, la nostra raó de ser

Atendre les necessitats de les persones en l'àmbit social i de salut, amb una visió integral, amb qualitat i eficiència, així com promoure el seu benestar mitjançant la innovació i la recerca.

Visió, on volem arribar?

Volem ser referent en el camp de l'atenció integral a les persones, atès que entenem el ciutadà com a centre del sistema.

Volem ser una organització oberta i accessible a la comunitat a la que serveix, capaç d'escoltar les demandes de la societat.

Ens volem orientar a l'excel·lència promovent la recerca, la transversalitat en les actuacions, fomentant la participació de la societat i essent capaços de desenvolupar flexibilitat i capacitat d'adaptació, en tot moment, als canvis.

Valors

Els valors sobre els que ens regim són:

  • Comunicació, proximitat en l'atenció i en la capacitat per crear un entorn de respecte.
  • Compromís i responsabilitat vers les persones, la societat i la sostenibilitat del nostre Sistema Sanitari.
  • Confiança, creiem en els nostres professionals, eix de l'organització, i en el ciutadà com a eix del sistema sanitari. Sobre aquest valor hem de basar les nostres relacions.
  • Ètica i honestedat. Ens basem en un comportament compromès, coherent, suportat per l'autenticitat.
  • Innovació Cerquem noves formes d'atenció i fomentem la recerca.
Entrada en funcionament: 21 de desembre de 2009
Administració Pública: Servei Català de la Salut
Població assignada 2023: 17.847 (Població de referència del Servei Català de la Salut per a l'any 2023)
Àrea Bàsica de salut: EAP VILANOVA I LA GELTRÚ 3
Atenció Continuada: CSAPG HOSPITAL SANT ANTONI ABAT VILANOVA I LA G
Hospitals de referència: HOSPITAL SAN CAMIL SANT PERE DE RIBES/ HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE
Suport a Residències del territori assignades: Cugat Residencial i Residencia Les Onades