Unitat Bàsica d'Atenció Integral (UBAI)

UBAI 1

Begoña Iglesias

Metgessa de família

Cristina Forgas

Infermera

Ivette Castro

Educadora Social

Gal·la Palau

Treballadora social

Àngels Estrada

Administrativa referent

UBAI 2

Oriol Huguet

Metge de família

Cristina Cortés

Infermera Familiar i Comunitària

Ivette Castro

Educadora social

Gal·la Palau

Treballadora social

Josep Maria Andreu

Administratiu referent

Kary Lopez

Suport Medicina General

UBAI 3

Alba Martín

Metgessa de família

Iliana Betancur

Infermera Familiar i Comunitària

Ivette Castro

Educadora social

Gal·la Palau

Treballadora social

Anna Garcia

Administrativa referent

UBAI 4

Raquel López

Metgessa de família

Rosa Mallol

Infermera

Ivette Castro

Educadora social

Gal·la Palau

Treballadora social

Maria Albà

Administrativa referent

Kary Lopez

Suport Medicina General

UBAI 5

Jordi Milozzi

Metge de família

Rut Pérez

Infermera

Paco Caballero

Educador social

Vanesa Rodríguez

Treballadora social

Josep Maria Andreu

Administratiu referent

UBAI 6

Vinyet Vidal

Metgessa de família

Núria Gil

Infermera

Paco Caballero

Educador social

Vanesa Rodríguez

Treballadora social

Alberto Nivela

Administratiu referent

UBAI 7

Marisa Díaz

Metgessa de família

Regina Llimona

Infermera

Paco Caballero

Educador social

Vanesa Rodríguez

Treballadora social

Anna Garcia

Administrativa referent

UBAI 8

Sara Martínez

Metgessa de família

Alicia Bartrina

Infermera

Paco Caballero

Educador social

Vanesa Rodríguez

Treballadora social

Maria Albà

Administrativa referent

UBAI 9

M. Carmen Rosas

Metgessa de família

Silvia Álvarez

Infermera Familiar i Comunitària

Ivette Castro

Educadora social

Gal·la Palau

Treballadora social

Rosa Muñoz

Administrativa referent

UBAI 10

Dynaida Núñez

Metgessa de família

Marta Escurriola

Infermera

Paco Caballero

Educador social

Vanesa Rodríguez

Treballadora social

Mireia Hernández

Administrativa referent

Servei de Pediatria

Indira Coronel

Pediatra

Estela Mansilla

Infermera

Mariola Conca

Administrativa referent

Andrea Masià

Pediatra

Àngels Peroy

Infermera Familiar i Comunitària

Odontologia

Nerea Cáceres

Odontòloga

Paula Batista

Odontòloga

Mireia Sivill

Higienista dental

Manuela Alegre

Auxiliar d’Odontologia

Mireia Garriga

Administrativa referent

Treball Social

Lourdes Roca

Treballadora social referent dependència i gent gran

Direcció i Administració

Sarai Cuevas

Infermera Familiar i Comunitària

Co-Direcció Atenció Primària

Oriol Huguet

Metge de família

Co-Direcció Atenció Primària

Mar Jiménez

Cap d’Atenció a la Ciutadania

Núria Bono

Secretària tècnica

Sara Balasch

Suport a la Gestió-Formació i Docència

Altres professionals de suport comunitari

Sandra Herrero

Fisioterapeuta

Mireia Hernandez

Administrativa referent

Noemí Cuenca

Nutricionista

Naima Zaanani

Administrativa referent

Sandra Pérez

Referent benestar comunitari

Anna Garcia

Administrativa referent

Marta Escurriola

Infermera referent atenció a les residències

Dynaida Núñez

Metgessa referent atenció a les residències

Mireia Hernández

Administrativa referent atenció a les residències

Neus Llaó

TCAI suport assistencial