Grup de suport adreçat a persones amb diagnòstic o sospita de diagnòstic de COVID Persistent que té un impacte significatiu en la seva vida.

Freqüència setmanal, 1h 30 min

Grup obert