Servei de Benestar Emocional Comunitari i RBEC

El Servei de Benestar Emocional Comunitari, és un servei que té com a objectiu la promoció i la prevenció del benestar emocional de les persones en la seva comunitat, potenciant l'autocura i facilitant l'empoderament en salut de la ciutadania.

La salut emocional és un concepte ampli relacionat amb la manera com sentim, pensem, actuem o ens relacionem amb nosaltres mateixos i amb els altres. To i això no podem oblidar que també està vinculat a les característiques de l'entorn a on vivim, a la nostra comunitat. Enfortir la nostra salut emocional ens ajuda a poder afrontar d'una manera més saludable les dificultats de la vida quotidiana, poder gaudir dels bons moments amb més plenitud i participar de manera activa en la nostra comunitat.

Amb aquest objectiu, des del servei es participa en accions comunitàries del barri i de la ciutat, es fan visites individuals per a valorar la derivació a activitats del barri que promoguin la salut (actius en salut) i es creen els grups de suport a l'ambulatori.

ACCEDEIX A LES ACTIVITATS I TALLERS del Servei de Benestar Emocional

RBEC- Referent en benestar emocional i comunitari

La referent de benestar emocional comunitari és la professional que fa de vincle entre l'atenció primària i la comunitat, amb l'objectiu de promoure la prevenció del benestar emocional de la ciutadania.

Els serveis que es realitzen són:

  • Grups de promoció del benestar emocional emmarcats en diversos temes
  • Col·laboració en grups amb altres professionals (Nutricionista i fisioterapeuta) per afavorir una atenció integral del/de la pacient
  • Col·laboració en la prescripció social per a pacients del CAPI Baix-a-Mar
  • Col·laboració i dinamització de projectes comunitaris en clau ciutat i del barri de Mar

Més informació REBEC