Servei de Benestar Emocional Comunitari

El Servei de Benestar Emocional Comunitari, és un servei que té com a objectiu la promoció i la prevenció del benestar emocional de les persones en la seva comunitat, potenciant l'autocura i facilitant l'empoderament en salut de la ciutadania.

La salut emocional és un concepte ampli relacionat amb la manera com sentim, pensem, actuem o ens relacionem amb nosaltres mateixos i amb els altres. To i això no podem oblidar que també està vinculat a les característiques de l'entorn a on vivim, a la nostra comunitat. Enfortir la nostra salut emocional ens ajuda a poder afrontar d'una manera més saludable les dificultats de la vida quotidiana, poder gaudir dels bons moments amb més plenitud i participar de manera activa en la nostra comunitat.

Amb aquest objectiu, des del servei es participa en accions comunitàries del barri i de la ciutat, es fan visites individuals per a valorar la derivació a activitats del barri que promoguin la salut (actius en salut) i es creen els grups de suport a l'ambulatori:

 • Grup de maneig de l'ansietat i benestar emocional

  El Grup de maneig de l'ansietat i benestar emocional té l'objectiu de desenvolupar recursos personals per a gestionar l'ansietat i les emocions i aprendre a cuidar-se. Adreçat a pacients amb ansietat lleu o moderada.

  Es realitzen 10 sessions de 1h i 15min amb freqüència setmanal.

  Consulta al taulell d'admissions del CAPI Baix-a-Mar.

 • Grup de suport emocional al Covid persistent

  El Grup de suport emocional al Covid persistent és un espai d'intercanvi d'experiències, informació, escolta i comprensió. Està adreçat a persones diagnosticades de COVID persistent.

  Es tracta d'un grup obert que té una freqüència setmanal. Es realitzen reunions tots els dimarts de 15.00 a 16.30 hores.

  Consulta al taulell d'admissions del CAPI Baix-a-Mar.

 • Grup Benestar emocional per a persones cuidadores

  El Grup benestar emocional per a persones cuidadores és un espai per aprendre a cuidar-se en el rol de cuidador. Adreçat a cuidadors/es familiars que senten sobrecarregats per la cura d'un familiar amb dependència.

  Es realitzen 10 sessions de 1h 30min amb freqüència setmanal.

  Consulta al taulell d'admissions del CAPI Baix-a-Mar.

 • Grup d'envelliment actiu

  El grup d'envelliment actiu és un espai d'intercanvi d'experiències, d'escolta i de vinculació a la comunitat. Adreçat a persones majors de 70 anys que vulguin establir vincles amb altres persones i amb el barri.

  Es realitzen 10 sessions de 1h 30min amb freqüència setmanal.

  Consulta al taulell d'admissions del CAPI Baix-a-Mar.

 • Grup d'acompanyament al dol

  El grup d'acompanyament al dol és un espai d'intercanvi d'experiències, informació, escolta i comprensió. Adreçat a persones que estan en procés de dol no patològic.

  Es realitzen 10 sessions de 1h 30min amb freqüència setmanal.

  Consulta al taulell d'admissions del CAPI Baix-a-Mar.

 • Altres

  En funció de les necessitats detectades es van creant grups nous sobre diferents temàtiques.