XXXI Jornada Gastroenterològica de les Comarques Catalanes organitzada pel Servei de Digestologia de l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès

XXXI Jornada Gastroenterològica de les Comarques Catalanes organitzada pel Servei de Digestologia de l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès

Se celebrarà el dia 4 de maig de 2019 al Fòrum Berger Balaguer de Vilafranca.

L’objectiu d’aquesta jornada científica és actualitzar coneixements i compartir experiències. La seu és rotatòria, fet que destaca la importància de la Xarxa d’Hospitals de Catalunya.

Al link hi trobareu tota la informació: https://www.csap.cat/jornada-gastroenterologica-2019/