El Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf té entre els seus objectius proporcionar a la seva població de referència recursos per incorporar accions en el seu dia a dia, dirigides a la promoció d'hàbits i estils de vida saludables.

Els recursos es recullen en la planificació anual del Programa Cuida't. A través d'aquest programa, s'ofereixen un conjunt d'activitats (tallers i xerrades) a la població dirigides a enfortir les habilitats i capacitats de les persones, per tal que adoptin hàbits saludables que permetin fomentar la cultura de l'autoprotecció i incrementar el seu control sobre la salut i, en conseqüència, millorar-la.