010. Rotació medial amb gleno-humeral en ABD de 90º en bipedestació