001. Rotació lateral amb banda el.làstica en bipedestació