004. Elevació màxima amb banda el.làstica com a resistència en decúbit supí