030. Diagonal de baixada amb theraband o politges en bipedestació