049. Diagonal de pujada amb theraband o Politges amb resistència