027. Rotació interna amb Theraband en bipedestació