026. Rotació externa amb Theraband en bipedestació