018. Rotació interna amb la mà contrària, en bipedestació